Använder Du din röst i ditt arbete?

 

Behöver Du…

…hjälp med din rössteknik?

…kunskap om röstvård?

…inspiration i arbetet med barn och ungas sång och musik?

 

Kursledare Viktoria Åkesson Forsman arbetar sedan över 10 år tillbaka som sång och röstpedagog och är legitimerad musiklärare och känner väl till problematiken kring en sliten röst i vardagen, behovet att göra sin röst hörd i en miljö med hög ljudvolym, nervositet som kan uppstå för att tala eller sjunga inför en grupp.

 

Denna workshop inspirerar till nya sätt att arbeta med barn och ungas sång, musik och skapandeförmåga! Det största och viktigaste är att hitta och behålla glädjen i just Din sång och röstanvändning. Vi skrattar mycket, provar nya saker, utmanas, lyckas och misslyckas. Allt är tillåtet och det är HÖGT till tak! Här finns inga rätt eller fel, bara olika vägar till olika sätt att uttrycka Dig och dina tankar via rösten & musiken.

 

I mötet runt rösten startar en resa, inte bara för våra stämband utan också för oss som människor. Som deltagare guidas Du efter Dina egna förutsättningar och behov.

 

Denna workshop kanjust nu enbart bokas för sluten grupp genom att kontakta

boka@artofmine.se

RÖSTTRÄNING